woensdag 10 juli 2019

De T van tapuit

Tapuiten kun je herkennen aan de omgekeerde T boven op de staart. Ze leven in gebieden met zandige plekken, in ons land vooral langs de kust en op droge heidegronden. Ze broeden vaak in oude konijnenholen. In Europa is het een van de snelst afnemende soorten. Tapuiten hebben vooral last van verslechtering van hun woonomgeving: vergrassing van de heide en begroeiing van de duinen. Beide veroorzaakt door overbemesting van stikstof. Afname van konijnen en predatie doet de rest.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties op mijn blog kun je hier plaatsen, of stuur een mailtje naar wisselink.ab@gmail.com.