donderdag 25 juli 2019

Kleine monsters in het zand

Bastaardzandloopkevers doen het goed in deze droge zomer. Je ziet ze veel op droge zanderige bodems. De kever heeft formidabele kaken, waarmee hij al lopend en vliegend insecten pakt. De larve van deze keversoort leeft in loodrechte tunneltjes in het zand en ziet er net als de volwassen kever met zijn grote kaken en een dubbel paar ogen indrukwekkend uit. Ik neem aan dat die larve blij is dat zijn tunnels bijna nooit onder water lopen... (De kop van de larve is maar een paar mm. groot, de foto is dus sterk uitvergroot!)
woensdag 10 juli 2019

De T van tapuit

Tapuiten kun je herkennen aan de omgekeerde T boven op de staart. Ze leven in gebieden met zandige plekken, in ons land vooral langs de kust en op droge heidegronden. Ze broeden vaak in oude konijnenholen. In Europa is het een van de snelst afnemende soorten. Tapuiten hebben vooral last van verslechtering van hun woonomgeving: vergrassing van de heide en begroeiing van de duinen. Beide veroorzaakt door overbemesting van stikstof. Afname van konijnen en predatie doet de rest.