vrijdag 27 juli 2018

Silene-uil verstopt zijn nakomelingen

Uilen  zijn behalve de bekende nachtvogels ook een familie van nachtvlinders (Noctuidae). Eén soort uit die familie is de Gewone silene-uil (Hadena bicruris). Deze vlinder  boort met zijn achterlijf gaatjes in de zaaddozen van koekoeksbloemen (silenes) en legt er dan eitjes in. De rupsen groeien dan veilig op! Op de tweede foto zijn de legboor en de lange roltong goed te zien.


maandag 16 juli 2018

Weidebeekjuffer en bosbeekjuffer

In  ons land komen twee soorten beekjuffers voor: de weidebeekjuffer, die het meest voorkomt, en de bosbeekjuffer. De vrouwtjes lijken veel op elkaar maar de mannetjes zijn gemakkelijk uit elkaar te houden. De vleugels van de weidebeekjuffer zijn maar gedeeltelijk blauw, terwijl die van de bosbeekjuffer helemaal blauw zijn. 
bosbeekjuffer, man

weidebeekjuffer, man

weidebeekjuffer, vrouw

maandag 2 juli 2018

De grote karekiet, een bedreigde soort

De grote karekiet staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Sinds de jaren 50 van de vorige eeuw is deze soort  met 90% afgenomen. De belangrijkste oorzaak van deze sterke achteruitgang is de afname van waterrietvelden in relatief diep water. Ze komen o.a. nog voor in de Gelderse Poort.