donderdag 28 april 2022

De valbloem van de gevlekte aronskelk

De bloem van de Gevlekte aronskelk is een zogenaamde "valbloem". De paarsbruine knots verspreidt een aasgeur, waardoor kleine insecten worden aangetrokken. Als die op het blad komen, glijden ze naar binnen. Wanneer ze de volgende dag - het blad is dan minder glad - weer naar buiten kunnen, nemen ze stuifmeel mee. Na de bevruchting komen er in het najaar opvallende rode bessen. 
zaterdag 16 april 2022

Oranjetipje met een lifter

Als in het voorjaar de eerste pinksterbloemen gaan bloeien, zie je ook de eerste oranjetipjes.  De pinksterbloem is een nectarbron voor deze vlinder. De bovenkant van de vleugel van het mannetje heeft een oranje punt, maar de onderkant is minstens zo fraai: heel mooi geel-groen gemarmerd. Dit exemplaar had een lifter op zijn vleugel, een kleine rouwvlieg. 


 

dinsdag 5 april 2022

Onze nationale vogel, de grutto

Nergens in Europa broeden zoveel grutto's als in ons land. De soort is dus afhankelijk van Nederland. Beschermingsmaatregelen in Natura-2000 gebieden zijn nodig, omdat het aantal broedparen in ons land sinds 1985 met driekwart is gedaald. Op de 2e foto is goed te zien waarom we grutto's steltlopers noemen.