dinsdag 5 april 2022

Onze nationale vogel, de grutto

Nergens in Europa broeden zoveel grutto's als in ons land. De soort is dus afhankelijk van Nederland. Beschermingsmaatregelen in Natura-2000 gebieden zijn nodig, omdat het aantal broedparen in ons land sinds 1985 met driekwart is gedaald. Op de 2e foto is goed te zien waarom we grutto's steltlopers noemen. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties op mijn blog kun je hier plaatsen, of stuur een mailtje naar wisselink.ab@gmail.com.