dinsdag 26 april 2016

Biddende torenvalk

Als je een roofvogel stil in de lucht ziet hangen is het meestal een torenvalk. Dit "bidden" is een vermoeiende vorm van jagen. Torenvalken jagen daarom maar een paar uur per dag. Ze letten daarbij op de voor mensen onzichtbare ultraviolette kleur in de urinesporen van muizen. 

Torenvalk
 Buizerds houden er een gemakkelijker vorm van jagen op na. Ze zweven uren lang rondjes en speuren zo van grote hoogte naar hun prooi. Buizerds kunnen ook "bidden", maar doen dat niet vaak. Wél zie je ze vaak op een paaltje naar voedsel zoeken. Ook daar word je niet moe van...
Zwevende buizerds

vrijdag 22 april 2016

Wulpen na een bad

Wulpen zijn schuwe vogels, die zich niet gemakkelijk laten fotograferen. Vanuit een schuiltent kon ik deze foto's maken. Dit paartje wulpen kwam uit een vennetje, waar ze een bad hadden genomen. Op de eerste foto's schudt het vrouwtje de veren uit. De tweede foto laat het verschil tussen vrouw en man goed zien. Het vrouwtje is groter en heeft een langere snavel.maandag 11 april 2016

Spreeuwennest bezet

Het paartje spreeuwen dat al enkele jaren broedt in een geknotte els heeft de nestholte schoongemaakt en opnieuw bekleed. Vandaag zie ik er nog maar één. Waarschijnlijk zit het vrouwtje al op eieren. 
Op deze foto is het verschil tussen man en vrouw goed te zien: de bovenste is het vrouwtje, dat meer witte spikkels op de veren heeft.  De blauwe onderkant van de snavel is een kenmerk van het mannetje.